Hadley And Maxwell Blog Uncategorized Obrazy cofnięte. Non-Finito Works in Art History and the… | by Mary Rose | Signifier | May, 2023

Obrazy cofnięte. Non-Finito Works in Art History and the… | by Mary Rose | Signifier | May, 2023

Obrazy cofnięte. Non-Finito Works in Art History and the… | by Mary Rose | Signifier | May, 2023 post thumbnail image

Dzieła Non-Finito w historii sztuki i odwołanie niedokończonego

Kiedy obraz jest kompletny?

To pytanie najwyraźniej dręczy artystów, ponieważ niektórzy z nich wciąż pracują nad tym samym dziełem. Niektórzy nawet próbują dokonywać zmian po tym, jak dzieło zostało sprzedane lub zebrane, a angielski malarz Francis Bacon jest znany z tego, że zmienia prace w trakcie wystawy. Inni artyści nigdy nie mają takiej szansy i pozostawiają po sobie niekompletne arcydzieła. Te niekompletne dzieła sztuki określane są mianem…

Related Post